Vi har styr på din loft og hulmursisolering i Sorø!

Møllevang Bygningsentreprise er certificeret Knauf Isolatør og udføre indblæsning af isolering i Hulmur, etageadskillelse, loftrum, gulve, skillevægge, skunkrum.

Et enkelt indgreb…
Det er forholdsvis enkelt at få efterisoleret med indblæsning af ekstra isolering og det reducerer varmeforbruget og giver et forbedret indeklima og velvære. Energibesparelsen kan opnås hurtigere end med andre løsninger og reducere varmeudgifterne fra dag et. Når det drejer sig om Knauf Supafil glasuldsgranulat er der ingen sammenligning.

Hvad er Knauf Supafil?…

  • Knauf Supafil er ikke tilsat brandhæmmere, klæbere eller blæsemidler, der kan være til fare for indeluftkvaliteten (IAQ) i boligen og er tilkendt det højst mulige Eurofins guld certifikat for indeluft komfort.
  • Knauf Supafil kræver ingen vedligeholdelse, det er lydabsorberende og derfor støjdæmpende, har den højest mulige brandklassifikation – Euroclass A1 – og er en af de mest miljøvenlige løsninger der fås, da det fremstilles af 80% genbrugsglas.

Minimal forstyrelse af omkringliggende beboere…
Endnu et stort plus ved denne isolering er, at der er minimal forstyrrelse for beboerne, i og med at montagen er en tør proces, som giver minimalt affald, der skal fjernes.

Hvordan isoleres der?

  • Ved isolering af hulmur etableres der huller i udvendig facadevæg, til indblæsning af isolering, som efterfølgende mures til, når indblæsningen er afsluttet.
  • Ved isolering af lofter monteres der vindplader ved tag fod, gangbro og loft lem forhøjes og der indblæses isolering over loftet.
  • Ved isolering af etageadskillelse isoleres bjælke lag mellem stue og 1.sal, derved undgår man kuldetræk ved gulv på 1. sal. Efterisolere med håndværkerfradrag og energitilskud.

Læs mere om Knaufinsulation og hvordan du skaber et behageligt miljø i din bolig.

Her ses vores Eurofins Guldcertifikat for indeluft komfort.

 

Kontakt os for rådgivning og et uforpligtende tilbud.